De kleine ijstijd van nu

Wist u dat wij thans in een kleine ijstijd zitten? Het is de cyclus 25 die een kleine ijstijd voorspelde die in 2020 zou starten en is bevestigt door NASA. Er is sprake van een GRAND SOLAR MINIMUM.


relatie zonnevlekken en ijstijden


ijstijden en minimale zonnevlekken


Temidden in de CO2 problematiek en de stikstof uitstoot waar wij ons nu druk om maken is het veel verstandiger om daar mee te stoppen en te kijken hoe wij de extreme droogte, de extreme natte, de extreme koude en de extreme warme periodes doorkomen. Oogsten zullen vergaan omdat de periodes elkaar snel afwisselen zodat we zolang de tijd hebben zoals de oogstcyclus nu.

Dus hongersnood dreigt.

lees hier over voedselvoorzieningsgevaar

En temidden van de CO2 en global warming waar deze GSM niets mee te maken heeft zal de temperatuur door de ijstijd 2,5% warmer worden omdat de atmosfeer zal krimpen en na de ijstijd zal de CO2 in de lucht enorm verminderd zijn omdat dit in grond zal zijn opgeslagen. Gelukkig is de waarde thans zo hoog want bij de laatste ijstijd zakte het CO2 level tot een gevaarlijk minimum nl 180 ppm. Bij 150 ppm gaan planten dood. En uit boringen in Groenland blijkt dat de rol van CO2 ernstig wordt overschat. Het blijkt dat dit patroon verhoging CO2 en verlaging door de jaren heen gaat en onbeduidend is. Ik voorspel dat na deze ijstijd de waardes CO2 enorm zijn gedaald ten opzichte van de waardes nu.

ijstijd en dom kabinetsplan

Lees hier waarom de IPCC voorspelling over Global Warming niet klopt.