Groep Hop

Welkom op de groep Hop pagina


Groep Hop is een landelijke lokale partij die zich richt op deze vraag. Groep Hop neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oldambt, Ermelo,Purmerend en Tilburg. Wij zijn van mening dat er een frisse wind door de gemeentehuizen heen moet die duidelijk het geluid van de inwoners van de gemeente laat horen. Groep Hop wil zich inzetten om dit geluid om te zetten in daden vanuit de gemeente zodat iedereen kan meedoen.

Ik ben verheugd met de mooie kandidatenlijsten die wij in deze 4 gemeenten hebben waar onze kandidaten de standpunten van Groep Hop naar voren willen brengen. U leest in deze standpunten misschien zaken waarover u een andere idee heeft maar ik verzeker u dat alle standpunten zijn voortgekomen uit ervaringen van mensen in Nederland.

Nu zullen wij natuurlijk niet al deze standpunten (er zijn ook lokale standpunten die per gemeente verschillen) na de verkiezingen waar kunnen maken omdat we daarvoor afhankelijk zijn van enerzijds het aantal stemmen en anderzijds de portemonnee. Het uitgangspunt van Groep Hop is echter zoals al genoemd iedereen kan meedoen. Geld over de balk smijten kunnen we allemaal maar dat willen we niet want elke euro kan gebruikt worden voor het doel waarvoor elke gemeente is ingericht: U. Daarom hoe meer zetels we van u krijgen hoe meer we van ons verkiezingsprogramma waar kunnen maken. Aan u de keus. Wij hopen dat u op 21 maart 2018 gaat stemmen en dat u dan ook op ons gaat stemmen.
Voorafgaand aan de verkiezingen zijn er een aantal verplichte hobbels die door partijen genomen moeten worden. Dit begint met de registratie op een een fatale termijn. Vervolgens is er de dag van de kandidaatstelling alwaar nieuwe partijen en partijen die al hebben meegedaan maar geen zetel hebben behaald ondersteuningsverklaringen moeten krijgen van inwoners uit de betreffende gemeente. Zonder het vereiste aantal kun je geen geldige kandidatenlijst inleveren met de bijbehorende verplichte bijlagen waaronder deze ondersteuningsverklaringen.
Het is Groep Hop opgevallen dat er in gemeenten niet de nodige sense of urgency is betreffende dt punt. Ook is er duidelijk sprake van tegenwerking en obstructie van dit proces(de partijen mogen niet in het gemeentehuis of moeten er zelfs uit, burgemeester P. Smit van Oldambt die een huisverbod wil gaan opleggen, kiezers die willen ondersteunen moeten ruim 10 minuten wachten voordat er iemand komt!)
Ter info: Een stukje recente historie betreffende deze ondersteuningsverklaringen: "Bij wijziging van de Kieswet in 1989 werden de ondersteuningsverklaringen gesteld op 10 per kieskring, hetgeen tevens van toepassing was voor de zittende partijen. In 1997 werd het aantal ondersteuningsverklaringen, eveneens voor alle partijen verhoogd tot 30.3 De bureaucratische ervaring met dit hoge aantal ondersteuningsverklaringen leidde twee jaar later in 1999 al tot afschaffing van deze verplichting voor de zittende partijen. Deze politieke partijen ervoeren de regeling als onnodig belastend en het viel hen bovendien niet mee de benodigde ondersteuningsverklaringen bijeen te krijgen.

Een groot aantal zittende groeperingen heeft zich verbaasd over de inspanningen die men moest doen om aan het vereiste aantal verklaringen te komen. Deze inspanningen waren niet zozeer nodig omdat een maatschappelijk draagvlak zou ontbreken, maar vanwege het gebrek aan bereidwilligheid van sympathisanten om een bezoek aan het gemeentehuis te brengen en aldaar de ondersteuningsverklaringen af te leggen.
Die bereidwilligheid is tegenwoordig nog meer onder druk komen te staan. Gemeenten hebben door gemeentelijke herindelingen en uit efficiency en bezuinigingsoverwegingen het aantal gemeentekantoren beperkt. Tevens wordt door gemeenten in toenemende mate gebruik gemaakt van de verplichting om voorafgaand een afspraak te maken voor een handeling op het gemeentekantoor. Enerzijds zijn er dus minder loketten ter beschikking en anderzijds zijn deze ook moeilijker te bereiken. "

U ziet dat het voor de bestaande partijen al niet meeviel, laat staan voor nieuwe partijen. Dan is elke vorm van sabotage van een soepel proces gewenst. Een vlotte afhandeling bij een speciale balie waar ondersteuners direct naar toe kunnen zonder eerst via een receptie (die zoals is gebleken 3x onbemand was, waar mensen zelfs werd ingefluisterd niet te ondersteunen of waar het lang duurt omdat het er druk is) te moeten gaan is zeer gewenst. Bij geuitte klachten werd ook zo'n balie ingericht. In Zoetermeer was dit in 2010 op deze wijze geregeld, waardoor dit proces zeer soepeltjes verliep. De toenmalige lijsttrekker van D66 thans burgemeester van Oldambt wil hier echter niets van horen toen hij werd aangesproken op de slechte gang van zaken binnen zijn gemeentehuis waar ondersteuners zelfs weg zijn gegaan omdat het te lang duurde! De politieke partij Groep Hop heeft dan ook over deze obstructie en belemmering van te politieke proces een klacht ingediend bij het Hoofd stembureau van de gemeente Oldambt P. Smit. (hmm de slager gaat dan nu zijn eigen vlees keuren???) U leest hier de afloop, want het proces van kandidaatstelling loopt nog steeds. Een mooie brug naar het verkiezingsprogramma waarin Groep Hop pleit voor een betrouwbare gemeente. daar past obstructie en belemmering van de democratie niet bij!!
Groep Hop is voorstander van de digitale wijze van het indienen van een ondersteuningsverklaring, waar mensen dit gewoon vanuit huis met hun DIGID kunnen doen. Dit is in lijn met het wetsvoorstel 34258 van lid Klein.